page top

Numer 3/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Intrapsychiczne i interpersonalne funkcje relacji człowieka 
ze zwierzęciem towarzyszącym


Beata Mirucka, Urszula BieleckaStreszczenie
Artykuł jest psychologiczną analizą relacji między człowiekiem a zwierzęciem towarzyszącym. Specyfika tej interakcji opiera się na szczególnych właściwościach zwierząt, które stanowią ważny potencjał w budowaniu pozytywnych więzi z ludŸmi. Opis swoistego sposobu komunikowania się zwierząt i ich właścicieli (m.in. znaczenia dotyku i wspólnych rytuałów) jest dopełnieniem zrozumienia związków ich łączących. Fenomen relacji przekraczającej granice gatunków, przeżywanej przez ludzi nieraz w sposób bardzo złożony i głęboki, analizowany jest w świetle teorii przywiązania. Na koniec przedstawiona zostaje różnorodność ról i funkcji pełnionych przez zwierzęta w systemach rodzinnych.

Słowa kluczowe: zwierzę towarzyszące, relacja człowiek zwierzę towarzyszące, teoria przywiązania, system rodzinny

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej