page top

Numer 4/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Jak wzmocnić dyscyplinę podatkową? Wpływ charakteru komunikatu perswazyjnego 
i moralności podatkowej na zachowanie podatników


Małgorzata NiesiobędzkaStreszczenie
Celem badań własnych było ustalenie, który rodzaj komunikatów perswazyjnych w największym stopniu podnosi dyscyplinę podatkową. Badanie przeprowadzono w planie eksperymentalnym: 4 x rodzaj argumentów wykorzystanych w komunikacie perswazyjnym (prawne, apel do poczucia obowiązku obywatelskiego, szkoda ogółu, szkoda konkretnych grup) x 2 poziom moralności podatkowej (niski vs wysoki). Zmienną zależną była wysokość kwoty nieuwzględnionej w formularzu podatkowym. Najbardziej skuteczny okazał się komunikat, w którym badanych zniechęcano do uchylania się odwołując się do poczucia obowiązku obywatelskiego. Uzyskane wyniki stanowią obiecującą perspektywę w tworzeniu skutecznych narzędzi perswazyjnych wzmacniających dyscyplinę podatkową.

Słowa kluczowe: uchylanie się od opodatkowania, perswazja, moralność podatkowa

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej