page top

Numer 3/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Zmiana postaw w wyniku wymian studenckich: 
Rola kontaktu międzygrupowego i redukcji zagrożenia


Anna Stefaniak, Michał BilewiczStreszczenie
W omawianym badaniu poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania o mechanizm wpływu kontaktu międzygrupowego na postawy wobec grupy obcej oraz o wzajemne relacje między różnymi rodzajami zagrożenia międzygrupowego, przewidywanymi przez Zintegrowaną Teorię Zagrożenia (Stephan i Stephan, 2000). W tym celu przeprowadziliśmy podłużne badanie wśród studentów warszawskich uczelni, którzy wyjechali na stypendium w ramach programu Erasmus do krajów Europy Zachodniej posiadających znaczącą mniejszość muzułmańską (N=77). W czasie pobytu na stypendium studenci istotnie częściej doświadczali kontaktu międzygrupowego. Wyniki badania potwierdziły wpływ kontaktu na redukcję dystansu społecznego wobec muzułmanów. Nawiązanie znajomości z osobami wyznającymi islam przyczyniało się do redukcji lęku międzygrupowego. Wiązało się to z obniżeniem odczuwanego ze strony muzułmanów zagrożenia symbolicznego, co kolei wpływało na zmniejszenie dystansu społecznego wobec muzułmanów. Taki wzór relacji lęku międzygrupowego i zagrożenia symbolicznego potwierdził hipotezę Eysencka (2000) dotyczącą wpływu odczuwania lęku na zniekształcenia poznawcze.

Słowa kluczowe: hipoteza kontaktu; lęk międzygrupowy; dystans społeczny; zagrożenie symboliczne; muzułmanie

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej