page top

Numer 4/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Przekonania o genezie różnic płci a legitymizacja nierówności 
kobiet i mężczyzn


Anna Studzińska, Bogdan WojciszkeStreszczenie
Artykuł przedstawia kwestionariusz do pomiaru przekonań na temat Ÿródeł różnic między kobietami i mężczyznami oraz związek tych przekonań z legitymizowaniem nierównego statusu kobiet i mężczyzn mierzonym na trzy sposoby jako: (1) usprawiedliwianie systemu, (2) dostrzeganie niekorzystnej sytuacji kobiet, (3) działania na rzecz zmiany sytuacji kobiet i mężczyzn. Kwestionariusz składa się z dwóch skal: (1) przekonania o dominującym wpływie natury i biologii na różnice między kobietami i mężczyznami (skala: Przekonanie o Biologicznej Genezie Różnic Płci) oraz (2) przekonania o dominującym wpływie kultury i socjalizacji na różnice między kobietami i mężczyznami (skala: Przekonanie o Kulturowej Genezie Różnic Płci). Dwa badania pokazały ich zadowalającą rzetelność i trafność. Przekonanie o biologicznym uwarunkowaniu różnic płci wiąże się z nasiloną legitymizacją nierówności statusu kobiet i mężczyzn, podczas gdy przekonanie o kulturowym uwarunkowaniu tych różnic wiąże się z delegitymizacją nierówności, zaś związki te mediowane są przez seksizm wrogi (ale nie dobrotliwy).

Słowa kluczowe: przekonania o Ÿródłach różnic między kobietami i mężczyznami, płeć, legitymizacja, natura, kultura

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej