page top

Numer 3/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Przypomnienie o śmierci i fizyczne oczyszczenie się a poparcie idei lustracji


Kornel Świątnicki, Krzysztof Przybyszewski

Streszczenie
W artykule przedstawiono dane potwierdzające, że motywem lustracji jest, związana ze schematem wspólnotowości (por. Fiske, 1992; Rai i Fiske, 2011), potrzeba oczyszczenia własnej grupy oraz własnej osoby (dzięki czemu przynależność do wspólnoty może chronić nas przed egzystencjalną trwogą). W pierwszym eksperymencie przypomnienie o śmierci zwiększało poparcie dla lustracji, podczas gdy nie zmniejszała go autoafirmacja poprzez odwołanie się do uznawanych wartości (rezultat dyskwalifikujący psychologiczną interpretację lustracji opartą na popularnej teorii opanowywania trwogi). W drugim eksperymencie przypomnienie o śmierci zwiększało, natomiast fizyczne oczyszczenie się, poprzez umycie rąk, zmniejszało, poparcie dla idei lustracji, ujawniane przez osoby charakteryzujące się niskim lękiem.

Słowa kluczowe: fizyczne i moralne oczyszczenie się, opanowywanie trwogi, wspólnotowość, lustracja

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej