page top

Numer 1/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kwestionariuszowe metody pomiaru ukierunkowań regulacyjnych.
Polskie adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS


Wacław Bąk, Mariola Łaguna, Ewelina Bondyra-ŁuczkaStreszczenie
Artykuł prezentuje polskie adaptacje dwóch kwestionariuszy służących do pomiaru dyspozycyjnych ukierunkowań regulacyjnych: kwestionariusza RFQ (Regulatory Focus Questionnaire) oraz kwestionariusza RFS (Regulatory Focus Scale). Na wstępie zaprezentowano teorię samoregulacji Higginsa, która stanowi podłoże teoretyczne oryginalnych wersji narzędzi. Następnie zamieszczono analizę właściwości psychometrycznych polskich wersji obydwu kwestionariuszy. Opierając się na wynikach konfirmacyjnej analizy czynnikowej zaproponowano skróconą wersję RFS. W przypadku RFQ akceptowalne jest pierwotne rozwiązanie czynnikowe oparte na pełnej wersji metody, choć i tu lepsze właściwości ma wersja skrócona. Omówione zostały analizy rzetelności skal obu kwestionariuszy (zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna) oraz ich trafność (Macierz Wielu Cech-Wielu Metod oraz analiza korelacji z cechami osobowości).

Słowa kluczowe: ukierunkowania regulacyjne, RFQ, RFS, pomiar psychologiczny

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej