page top

W druku

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu - przegląd badań 1995-2011


Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Tomasz Rowiński
Streszczenie
Artykuł zawiera przegląd badań z lat 1995-2011 dotyczących dysfunkcjonalnego użytkowania internetu. Dokonano przeglądu koncepcji wyjaśniających zjawisko dysfunkcjonalnego korzystania z internetu, które planowano wpisać do kolejnej klasyfikacji chorób DSM-5. Omówiono kolejno obraz kliniczny uzależnienia od internetu, kryteria diagnostyczne, odniesienie do innych zaburzeń, biologiczne i psychospołeczne czynniki wpływające na uzależnienie od internetu. Ponadto przedstawiono właściwości psychometryczne narzędzia do pomiaru zjawiska.

Słowa kluczowe: psychologia internetu, uzależnienie od internetu, patologiczne korzystanie z internetu, dysfunkcjonalne używanie internetu

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej