page top

Numer 3/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

System wartości a różne drogi do szczęścia:
Porównawcze badanie kolumbijsko-polskie


Aneta Przepiórka, Małgorzata Szcześniak, Teresita Verhelst,
Elisabetta StraffiStreszczenie
Przeprowadzone badania miały na celu zbadanie związku między wdzięcznością i strukturą wartości a zadowoleniem z życia, rozumianym jako wymiar szczęścia. W celu odpowiedzi na to pytanie przeprowadzono badania wśród osób dorosłych w dwóch kontekstach kulturowych: w Kolumbii (N = 612, 26% mężczyzn i 74% kobiet; wiek: M = 38; SD = 9,38) i w Polsce (N = 475; 30% mężczyzn i 70% kobiet; wiek: M = 40; SD = 6,78). W badaniach wykorzystano: Kwestionariusz Portretów PVQ, Skalę Satysfakcji z Życia oraz Kwestionariusz Wdzięczności. Uzyskane wyniki wykazały pewne różnice między postrzeganiem szczęścia i wartości w obu badanych kontekstach. W grupie kolumbijskiej zadowolenie z życia było skorelowane przede wszystkim z wartościami reprezentującymi wymiary „Przekraczania Ja” (życzliwość i uniwersalizm) oraz „Zachowawczości” (tradycja, przystosowanie i bezpieczeństwo). W grupie polskiej zaś poczucie zadowolenia było związane z wartościami „Przekraczania Ja”, „Umacniania Ja” (władza i osiągnięcia) i „Otwartości na zmiany” (hedonizm, stymulacja i kierowanie sobą). W obu grupach odnotowano silny związek zadowolenia z wdzięcznością.

Słowa kluczowe: satysfakcja z życia, system wartości, wdzięczność, Kolumbia, Polska

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej