page top

W druku

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Efekt dezinformacji z perspektywy psychologii społecznej: 
natura i uodparnianie


Malwina Szpitalak, Romuald PolczykStreszczenie
Artykuł ma charakter przeglądowy. Przedstawiono w nim problematykę efektu dezinformacji oraz możliwości jego redukowania. Po zdefiniowaniu efektu dezinformacji opisano jego mechanizmy, przede wszystkim z perspektywy psychologii społecznej i poznawczej. Zaprezentowano takie metody jego redukowania, jak ostrzeżenie o dezinformacji, wspólne odpamiętywanie, placebo oraz wzmocnioną autoafirmację. W podsumowaniu zwrócono uwagę na społeczny aspekt uległości wobec dezinformacji. Zasugerowano także, iż wspólnym mechanizmem leżącym u podłoża skuteczności metod redukowania efektu dezinformacji może być wzrost pewności świadka dotyczący trafności własnych wspomnień. Wskazano również potencjalne dalsze kierunki badawcze.

Słowa kluczowe: efekt dezinformacji, wpływ społeczny, uodparnianie na dezinformację

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej