page top

W druku

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Epidemiologia zjawisk typu mobbing/bullying. 
Podstawowe problemy pomiaru i komunikowania wyników


Maciej Macko
Streszczenie
Cytowane w mediach wyniki badań mobbingu oferują skrajnie różne obrazy skali tego zjawiska. Pierwszym celem artykułu jest nakreślenie skali zjawiska mobbingu prezentowanej przez popularne media w Polsce, gdzie mobbing niekiedy przyjmuje rozmiary epidemii. Stąd zwrot „epidemiologia” zawarty w tytule. Drugi cel, to zobrazowanie odmienności także pośród naukowych podejść do badań zjawisk typu mobbing/bullying. Dzięki prezentacji najpopularniejszych kwestionariuszy stosowanych w praktyce badawczej, artykuł stara się wyjaśnić, jaki wpływ na prezentowane wyniki ma sposób definiowania zjawiska agresji organizacyjnej, operacjonalizacji zmiennych oraz doboru próby osób badanych. Może się bowiem okazać, że wiele trudności z komunikowaniem i porównywaniem wyników studiów można wyjaśnić przybraniem przez badaczy odmiennych perspektyw metodologicznych.

Słowa kluczowe: mobbing, bullying, agresja organizacyjna, problemy pomiaru

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej