page top

Numer 3/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Uprzedzenia polsko-rosyjskie a emocje polskich kibiców w trakcie EURO-2012


Paweł Boski, Ina Wilczewska
Streszczenie
Artykuł przedstawia wyniki panelowego (trzykrotnego) badania przeprowadzonego w związku z i w trakcie EURO-2012 na próbie polskich kibiców (n>700 osób). Problematyka badań dotyczyła emocji związanych z występami drużyny polskiej w fazie rozgrywek grupowych tego turnieju. Emocje rozpatrywane są tu w przebiegu czasowym: antycypowane, aktualne w związku z przebiegiem i wynikiem meczu oraz jako reminiscencje; jak też ze względu na ich znak. Ponadto dokonano dystynkcji między emocjami immanentnie sportowymi oraz tymi, które mają charakter tożsamościowy i związane są z drużyną określonego przeciwnika drużyny narodowej. Badanie ogniskowało się na wzajemnym wpływie emocji sportowych i pozasportowych (tożsamościowych) w meczu drużyny polskiej z reprezentacją Rosji. Zakładano, że uprzedzenia polsko-rosyjskie wpłyną na stopień pobudzenia antycypacyjnego przed tym meczem a następnie na intensywność emocji związanych z wynikiem samego meczu. Badanie prowadzone było drogą internetową bezpośrednio po każdym z trzech meczów reprezentacji Polski (z Grecją, Rosją i Czechami), w dniach 8-20 czerwca 2012. Uczestnicy wypełniali skale związane z czekającym i rozegranym meczem drużyny narodowej a także oceniali przygotowanie Polski jako gospodarza turnieju. Dwukrotnie mierzone były postawy wobec Rosji. Uwzględniono również preferencje polityczne badanych. Wyniki potwierdziły centralną hipotezę pracy. Rusofobia wpływa na pobudzenie antycypacyjne przez meczem Polska-Rosja, które z kolei reguluje intensywność przeżywanych emocji związanych z kontrfaktualnymi wynikami tego spotkania: zwycięstwem i porażką. Sama rusofobia wpływa również na doświadczenie wyobrażonej porażki. Rusofobia nie wpływa natomiast na emocje doświadczane w warunkach rzeczywistego rezultatu meczu, czyli remisu; ani też nie przenosi się na dynamikę emocji związanych z meczem Polska-Czechy. W przeciwieństwie do emocjonalnego owładnięcia po zwycięstwie lub porażce, remis wyzwala stan umiaru i samokontroli.

Słowa kluczowe: stosunki polsko-rosyjskie, uprzedzenia (rusofobia), transfer pobudzenia, emocje sportowe, EURO-2012

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej