page top

W druku

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Szczerość na wyciągnięcie ręki: Niewerbalny przejaw szczerości 
intencji proszącego wzbudza uległość


Michał Parzuchowski, Olga Białobrzeska, Małgorzata Osowiecka, 
Natalia Frankowska, Aleksandra SzymkówStreszczenie
Spełnianie próśb kierowanych do nas przez nieznajomych jest przedmiotem licznych badań empirycznych z dziedziny wywierania wpływu. Chętniej zgadzamy się na prośby tych, których uważamy za godnych zaufania i szczerych, jednak wiele komunikatów perswazyjnych budzi podejrzliwość co do prawdziwej natury kierowanej prośby. Zachowania niewerbalne towarzyszące przekazowi perswazyjnemu mogą stanowić skuteczny środek zwiększania uległości odbiorców. W trzech eksperymentach naturalnych sprawdzaliśmy, czy niewerbalny sygnał szczerości intencji (gest ręki na sercu) zwiększa u odbiorców przekonanie o szczerości nadawcy, a w rezultacie zwiększa uległość odbiorców wobec prośby. Mierzyliśmy uległość wobec kierowanej prośby (zgoda na jej spełnienie) oraz deklarowane (Badanie 1 i 2) oraz faktyczne (Badanie 3) zaangażowanie w spełnienie prośby, a także postrzeganą szczerość intencji nadawców (Badanie 2 i 3). Uzyskane wyniki sugerują, że komunikat wsparty emblematycznym ruchem ręki istotnie zwiększa procent osób godzących się spełnić prośbę. Wyniki eksperymentów rozważamy w odniesieniu do teorii trybów przetwarzania informacji.

Słowa kluczowe: uległość, spełnianie próśb, szczerość, komunikacja niewerbalna, ręka na sercu

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej