page top

W druku

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Nieco danych świadczących o tym, że Dutton i Aron
prawie czterdzieści lat temu wykazali niekoniecznie to, co zamierzali


Katarzyna SzczuckaStreszczenie
Artykuł Donalda Duttona i Arthura Arona (1974), przedstawiający wyniki trzech badań, zaliczyć można do kategorii klasyków psychologii społecznej. Zgodnie z interpretacją autorów, wystarczy zaindukować u mężczyzn silne pobudzenie autonomiczne (via przejście przez wysoki i niestabilny most lub antycypację otrzymania silnych szoków elektrycznych), aby osiągnąć efekt w postaci zwiększenia pociągu seksualnego do obiektu (atrakcyjnej kobiety), który pojawia się tuż po lub przed doznaniem awersywnego bodŸca. Tymczasem interpretacje poczynione przez autorów wydają się być co najmniej wątpliwe, uzyskane zaś przez nich dane – niekonkluzywne. W niniejszym artykule prezentuję krytyczną interpretację rezultatów uzyskanych przez Duttona i Arona (op. cit.) oraz wyniki przeprowadzonych przeze mnie ponownych analiz danych przedstawionych w ww. artykule. Ponadto – przedstawiam krótki przegląd teorii odnoszących się do związku pobudzenie – atrakcyjność, jak również rezultaty metaanalizy.

Słowa kluczowe: związek pobudzenie – atrakcyjność; błędne przypisanie Ÿródła pobudzenia; błędne interpretacje; Dutton i Aron

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej