page top

Numer 3/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Polska adaptacja Skali Stylu Konwersacyjnej Niebezpośredniości 
Thomasa Holtgraves’a


Krystyna Adamska, Roman KonarskiStreszczenie
Skala Konwersacyjnej Niebezpośredniości Thomasa Holtgraves'a zawiera dwie podskale: interpretacji i generowania. Pierwsza odnosi się do rozumienia wypowiedzi innych ludzi, druga zawiera pozycje związane ze stosunkiem do własnych wypowiedzi. Przeprowadzono badania z użyciem tej skali (N=1339) celem adaptacji kulturowej narzędzia. Konfirmacyjna analiza czynnikowa dała podstawy do niewielkiej modyfikacji oryginalnej wersji skali (usunięcie 1 pozycji). Wyniki badań korelacyjnych częściowo potwierdzają oczekiwania sformułowane na podstawie koncepcji Holtgraves'a, dotyczące związku pomiędzy skłonnością do komunikacji niebezpośredniej a orientacją wspólnotową, empatią oraz czasem trwania związku partnerskiego. Artykuł w części teoretycznej prezentuje motywy komunikacyjnej niebezpośredniości, a także badania związków pomiędzy komunikacyjną niebezpośredniością a kulturą.

Słowa kluczowe: konwersacja, niebezpośredniość, orientacja wspólnotowa, kultura

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej