page top

Numer 4/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Światopogląd a style randkowania


Joanna Barlińska, Piotr SzarotaStreszczenie
Celem badania było sprawdzenie powiązań pomiędzy wyznawanym światopoglądem a preferowanym stylem randkowania. Nawiązując do koncepcji Zygmunta Baumana wyróżniono trzy rodzaje światopoglądu: tradycjonalistyczny, modernistyczny i postmodernistyczny. Stwierdzono pozytywną zależność pomiędzy aprobatą światopoglądu tradycjonalistycznego a konserwatywnym stylem randkowania, który charakteryzuje się naciskiem na stałość relacji, kontrolą aspektów seksualnych, powściągliwością w zakresie publicznego okazywania uczuć oraz przywiązaniem do tradycyjnych ról płciowych. Odkryto też pozytywną zależność pomiędzy akceptacją światopoglądu postmodernistycznego a nastawieniem na epizodyczność relacji oraz publicznym okazywaniem uczuć, co wskazuje na wybór rekreacyjnego stylu randkowania. Nie udało się wyodrębnić korelatów metodycznego stylu randkowania, który wiązałby się ze światopoglądem modernistycznym.

Słowa kluczowe: światopogląd, bliskie relacje interpersonalne, role płciowe, randka

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej