page top

Numer 4/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Rola emocji (automatycznych vs. refleksyjnych)
w procesach intuicyjnych ocen społecznych


Kamil Imbir, Magdalena Rutniewska
Streszczenie
Artykuł przedstawia związki emocji z procesem dokonywania ocen społecznych. Procesy emocjonalne zostały rozróżnione ze względu na ich genezę (Jarymowicz, 2009; Jarymowicz i Imbir, 2010) na automatyczne i refleksyjne. W badaniu udział wzięło 120 osób, licealistów oraz studentów różnych kierunków warszawskich uczelni. Emocje były torowane za pomocą zdań nasyconych afektem nagranych w postaci próbek głosu spikera radiowego. Osoby badane po wysłuchaniu zdań miały za zadanie oceniać, bazując na intuicji, zdjęcia przedstawiające kobiety i mężczyzn na wymiarach negatywnych i pozytywnych cech osobowości. Spodziewaliśmy się, że emocje o genezie automatycznej spowodują polaryzację ocen, podczas gdy emocje o genezie refleksyjnej nie wpłyną na oceny. Okazało się, że w warunkach torowania emocji automatycznych replikują się klasyczne efekty polegające na wzroście intensywności ocen dla negatywnych i spadku dla pozytywnych cech osobowości (asymetria pozytywno - negatywna). Kategorią szczególnie zmieniającą oceny były emocje automatyczne o znaku negatywnym. W warunkach torowania emocji o genezie refleksyjnej nie zauważono efektów asymetrycznych. Wyniki potwierdzają hipotezę większej dyfuzyjności wpływu emocji o genezie automatycznej (Imbir i Jarymowicz, 2013a) jak też obecność w ich przypadku klasycznej asymetrii pozytywno - negatywnej (Peeters i Czapiński, 1990).

Słowa kluczowe: asymetria pozytywno-negatywna; dyfuzyjny wpływ emocji; intuicyjne oceny; afekt niezwiązany ze zdarzeniem

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej