page top

Numer 4/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Społeczne piętno "eurosieroctwa"


Sławomir Trusz, Magdalena KwiecieńStreszczenie
W artykule omówiono wyniki eksperymentu, w którym przeanalizowano proces stygmatyzacji dzieci określanych w Polsce jako „eurosieroty”. Badania oparto na założeniach teorii: (1) piętna Goffmana; (2) determinizmu językowego i (3) konstruktywizmu społecznego. Przyjęto, że określone użycie języka (terminów służących do opisu rzeczywistości społecznej) może być przyczyną stereotypizacji i piętnowania osób należących do różnych grup społecznych. Procesy te często przebiegają w zautomatyzowany sposób, np. gdy u obserwatorów w mimowolny i nieświadomy sposób aktywizowane są określone struktury poznawcze (schematy), afekt i zachowania związane z faworyzowaniem/defaworyzowaniem partnerów interakcji. Wyniki eksperymentu ujawniły, że proces stygmatyzacji „eurosierot” nie jest jednorodny, ani uniwersalny. W jego ocenie należy uwzględnić różne zmienne kontekstowe.

Słowa kluczowe: „eurosieroctwo”, piętno społeczne, proces stereotypizacji

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej