page top

Numer 4/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wspólnotowość ucieleśniona: wpływ aktywizacji 
cech wspólnotowych na odczuwanie temperatury


Aleksandra Szymków, Michał ParzuchowskiStreszczenie
Liczne badania empiryczne wskazują na związek reprezentacji pojęcia ciepła z odczuwaniem fizycznej temperatury. W związku z tym, że podstawowy wymiar oceny siebie i innych jakim jest wspólnotowość tożsamy jest z wymiarem psychologicznego ciepła przewidywaliśmy, że samo myślenie o pozytywnej wspólnotowości własnej lub innych ludzi prowadzi do odczuwania temperatury jako wyższej w porównaniu ze skupianiem się na sprawczości. Dwa prezentowane badania empiryczne rozszerzają bieżący stan wiedzy w tym zakresie wskazując, że (a) wpływ wymiaru wspólnotowości na oceny temperatury nie jest ograniczony jedynie do szacowania temperatury w stopniach Celsjusza, ale dotyczy także subiektywnego odczuwania ciepła, (b) zmianie ulega nie tylko szacowana temperatura otoczenia, lecz także ocena temperatury postrzeganego obiektu, (c) szacowanie temperatury nie zależy ani od płci osoby spostrzegającej, ani spostrzeganej. Uzyskane wyniki interpretowane są z perspektywy teorii ucieleśnienia.

Słowa kluczowe: wspólnotowość, sprawczość, temperatura, ucieleśnienie

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej