page top

Numer 4/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Postrzegana empatia partnera jako predyktor satysfakcji 
ze związku romantycznego


Maria Kaźmierczak
Streszczenie
We współczesnej literaturze psychologicznej coraz częściej podejmuje się badania nad postrzeganą empatią partnera jako nad czynnikiem oddziałującym na jakość związków romantycznych. Odnosząc się do założeń koncepcji wymiany społecznej oraz emocjonalno-poznawczego ujęcia empatii zaplanowano badanie z udziałem 185 par (370 osób), w tym 100 par narzeczeńskich i 85 małżeńskich o krótkim stażu. Głównym celem badania była analiza powiązań postrzeganej empatii narzeczonego/małżonka z satysfakcją partnerów oraz z ich deklarowaną empatią. Tak zaplanowane badanie umożliwiło zweryfikowanie znaczenia empatii wśród rzadko analizowanych związków romantycznych znajdujących się w fazie przygotowania do ról małżeńskich oraz w pierwszej fazie cyklu życia rodziny. Wyniki badania wskazały, że postrzegana empatia partnera (a zwłaszcza mężczyzny), była istotnym predyktorem satysfakcji ze związku narzeczeńskiego/małżeńskiego. Przy czym, kobiety były spostrzegane jako bardziej empatyczne niż mężczyźni. Dostrzeganie wysokiej empatii narzeczonego/małżonka było powiązane zarówno z jego deklarowaną empatią, jak i z empatią oceniającego go partnera. Pary o relatywnie wysokiej, postrzeganej empatii cechowały się istotnie wyższą satysfakcją ze związku niż te, wśród których partnerzy postrzegali siebie odmiennie w zakresie przejawianej empatii lub oceniali jej natężenie jako niższe.

Słowa kluczowe: empatia, postrzeganie, satysfakcja, związek romantyczny

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej