page top

Numer 4/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wartości osobiste i kulturowe w ujęciu Shaloma Schwartza
w kulturze polskiej i wietnamskiej


Joanna Różycka-Tran, Magdalena Żemojtel-Piotrowska,
Truong Thi Khanh HaStreszczenie
Artykuł prezentuje wartości osobiste i kulturowe w kulturze polskiej i wietnamskiej. Badanie przeprowadzono na dwóch próbach złożonych ze studentów nauk społecznych: polskiej (N = 249) na Uniwersytecie Gdańskim oraz wietnamskiej (N = 161) na Uniwersytecie Narodowym w Hanoi. W badaniu wykorzystano kwestionariusz wartości Schwartza (Profile Value Questionnaire, PVQ IV), w wersji polskiej oraz wietnamskiej. Uzyskane wyniki ukazują interesujące różnice i podobieństwa, zarówno na wymiarze wartości osobistych, jak i kulturowych. Najciekawszym wnioskiem jest to, że o ile kulturę wietnamską można nadal charakteryzować w kategoriach kultur kolektywistycznych, o tyle na poziomie indywidualnym zauważa się przywiązanie do wartości materialistycznych i indywidualistycznych. Ten ostatni wynik można interpretować w kategoriach wzrastającej indywidualizacji młodych kolektywistów zgodnie z badaniami Welzela i Ingleharta (2010), wskazującymi na wzrost indywidualizacji społeczeństw na skutek modernizacji i rozwoju gospodarczego. Uzyskane rezultaty mogą również służyć uzupełnieniu bazy danych w projekcie Shaloma Schwartza, wpisując tym samym Wietnam w kulturową mapę świata.

Słowa kluczowe: wartości, Shalom H. Schwartz, kultura polska, kultura wietnamska

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej