page top

Numer 4/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Poczucie zagrożenia pracowników organizacji humanitarnych w Afganistanie


Ryszard Makarowski, Joanna KasprowiczStreszczenie
Podstawowym celem badań była psychologiczna charakterystyka osób pracujących w organizacjach humanitarnych w Afganistanie (nie będących Afgańczykami). Badania przeprowadzono na podstawie Regulacyjnej Teorii Temperamentu (RTT) J.Strelaua. Poziom odczuwanego zagrożenia mierzono za pomocą czterech pytań ankietowych, zaś poziom odczuwanego stresu, jak i poziom ryzyka stymulacyjnego był miernikiem stymulacji. Badania 110 osób (65 kobiet i 45 mężczyzn) przeprowadzono w j. angielskim. Testowano trzy hipotezy. Różnice istotne statystycznie pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiły w poziomie napięcia emocjonalnego, stresu itntrapsychicznego, stresu zewnętrznego i ryzyka stymulacyjnego. Wyższy poziom stresu charakteryzował kobiety, zaś wyższy poziom ryzyka stymulacyjnego był charakterystyczny dla badanych mężczyzn. Sprawdzono różnice pomiędzy zbadanymi osobami w Kabulu, a angielskojęzycznymi studentami z USA, Kanady i Europy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Poziom ryzyka stymulacyjnego nie różnicuje obu grup. Poziom stresu był zdecydowanie mniejszy u osób pracujących w Afganistanie, niż badanych studentów. Za pomocą analizy konfirmacyjnej analizowano trzy różne modele, różniące się poziomem stresu. Korelacje w tych modelach pokazały, że im większy poziom stresu wewnętrznego (intrapsychicznego), tym wyższy poziom ryzyka stymulacyjnego, i im większy poziom stresu zewnętrznego, tym niższy poziom ryzyka stymulacyjnego. U osób pracujących w Afganistanie stres zewnętrzny jest traktowany jako wyzwanie, z którym należy sobie poradzić, a im więcej wyzwań zewnętrznych, tym bardziej adaptacja idzie w kierunku obniżenia poziomu pobudzenia. Stres intrapsychiczny podwyższa poziom ryzyka stymulacyjnego. Może to oznaczać, że antycypacja zagrożeń powoduje zwiększenie pobudzenia, a tym samym zwiększenie oceny ryzyka stymulacyjnego. Nie ma badań dotyczących osób cywilnych pracujących w ramach organizacji humanitarnych w rejonach działań wojennych, w tym w Afganistanie. Stąd wyjątkowość przeprowadzonych analiz.

Słowa kluczowe: organizacje humanitarne, pomoc humanitarna, zagrożenie, stres, ryzyko

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej