page top

Numer 3/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Poczucie koherencji a satysfakcja z życia i 
dobrostan emocjonalny osób w wieku emerytalnym

Maria Finogenow

Streszczenie
Celem badania było ustalenie związku między składnikami poczucia koherencji a satysfakcją z życia i dobrostanem emocjonalnym osób w wieku emerytalnym. Zbadano 240 osób w wieku 55-70 lat. Do pomiaru zmiennych wykorzystano Skalę Satysfakcji z Życia - SWLS Dienera i wsp., Skalę Emocje Wojciszke i wsp. oraz Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC-29 A. Antonovsky'ego. Uzyskane rezultaty wskazują, że wszystkie składniki poczucia koherencji korelują na poziomie istotnym statystycznie z każdym z wyróżnionych aspektów zadowolenia z życia. Dla satysfakcji z życia oraz poziomu emocji negatywnych najistotniejszym predyktorem jest poczucie zaradności. Dla poziomu emocji pozytywnych najistotniejszym predyktorem jest poczucie sensowności. Rolę predyktora pełnią także: płeć, wiek, poczucie zaradności i poczucie zrozumiałości.

Słowa kluczowe:

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej