page top

Numer 3/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Analiza zależności między zachowaniami kierowców a samooceną i regulacją nastroju

Aneta Przepiórka i Agata Błachnio

Streszczenie
Głównym celem artykułu była eksploracja związków zachowań kierowców na drodze, zwłaszcza zachowań agresywnych, z samooceną i regulacją nastroju jako możliwych determinantów. Badanie przeprowadzono na próbie 544 kierowców. Do badania zmiennych psychologicznych wykorzystano: Skalę Samooceny (Łaguna, Lachowicz- Tabaczek i Dzwonkowska, 2007), Skale Regulacji Nastroju (SPN i SON) (Wojciszke, 2003) oraz Skalę Zachowań na Drodze (Clapp i in., 2011). Uzyskano jednakowy układ czynnikowy jak w oryginalnej wersji metody, wyodrębniono 3 czynniki: trudności spowodowane lękiem, zachowania przesadnie ostrożne i zachowanie agresywne związane z lękiem. Skalę Zachowań na Drodze można wykorzystać do pomiaru szerokiego spektrum zachowań kierowców. Uzyskano szereg zależności zachowań na drodze z samooceną i regulacją nastroju.

Słowa kluczowe:

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej