page top

Numer 3/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Emocje i kontrola w pracy jako regulatory związku stresory 
w pracy - zachowania nieproduktywne. 
Empiryczna weryfikacja modelu stresory - emocje.

Łukasz Baka i Romuald Derbis

Streszczenie
Celem badań była empiryczna weryfikacja modelu stresory - emocje, autorstwa Spectora i jego współpracowników. Zakłada on, że zachowania nieproduktywne w pracy są reakcją na stresory występujące w środowisku pracy. Efekt stresorów mediowany jest przez doświadczane emocje i moderowany przez cechy pracy oraz cechy osobowe. Badania testowały mediującą rolę pozytywnych i negatywnych emocji oraz moderującą rolę poczucia kontroli w pracy. W badaniach wzięło udział 503 policjantów. Uzyskane wyniki w dużej mierze potwierdziły model Spectora. Stresory w pracy (tj. konflikty interpersonalne, ograniczenia organizacyjne i obciążenia pracą)wiązały się w sposób bezpośredni i pośredni - poprzez emocje - z zachowaniami nieproduktywnymi. Okazało się jednak, że różny jest znak związku poszczególnych stresorów z pozytywnymi emocjami. O ile konflikty interpersonalne i ograniczenia organizacyjne skutkowały osłabieniem emocji pozytywnych, o tyle obciążenia pracą prowadziły do ich wzrostu. Moderujący efekt poczucia kontroli w pracy został potwierdzony w przypadku dwóch badanych stresorów.

Słowa kluczowe:

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej