page top

Numer 3/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Huśtawka emocjonalna: Konsekwencje afektywne wzbudzania emocji 
o kontrastowych znakach

Wojciech Błaszczak

Streszczenie
Celem artykułu jest prezentacja danych na temat konsekwencji afektywnych pojawiających się po przeżyciu huśtawki emocjonalnej, która polega na wzbudzaniu emocji o kontrastowych znakach. Hipoteza główna przewidywała różnice w stanie emocjonalnym podmiotu po indukowaniu emocji o różnym znaku. Zmienną niezależną był znak wzbudzanych emocji (5: brak vs pozytywne vs negatywne vs pozytywne następnie negatywne vs negatywne następnie pozytywne). Zmienną zależną był stan emocjonalny podmiotu. Wskaźnikami były obserwacyjne dane o ekspresji emocji oraz subiektywnie doświadczany poziom afektu pozytywnego i negatywnego. Przeprowadzono eksperyment laboratoryjny, w którym przebadano 150 osób (75 kobiet i 75 mężczyzn). W sytuacji wzbudzania emocji o kontrastowych znakach uzyskano obraz wyników podobny do wyników w grupie, w której nie indukowano emocji, tj. wyższy poziom afektu pozytywnego niż negatywnego. Uzyskane wyniki interpretowane są w terminach modelu dynamiki afektu, modelu przestrzeni ewaluatywnej oraz teorii transferu pobudzenia.

Słowa kluczowe:

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej