page top

Numer 3/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Dyfuzyjny wpływ emocji (automatycznych vs refleksyjnych) 
na formułowanie sądów

Kamil Imbir, Maria Jarymowicz

Streszczenie
Badania w nurcie poznania społecznego wykazują, że emocje z nieuświadamianego źródła mogą mieć wpływ na przetwarzanie informacji dotyczących niezwiązanych z tym źródłem elementów sytuacji. Prezentowana praca oparta jest na założeniu, że taki dyfuzyjny charakter mają tylko niektóre emocje. Te ostatnie różnicujemy na emocje o genezie automatycznej (pojawiające się przed jakimkolwiek namysłem) i refleksyjnej (gdy to namysł i ocena wyznaczają emocje). Przyjęliśmy, że dyfuzyjny charakter mają emocje automatyczne, a emocje refleksyjne, jako specyficznie powiązane z ocenianymi elementami sytuacji, nie mają globalnego wpływu na oceny elementów towarzyszących. Artykuł odwołuje się do opublikowanych danych spójnych z tym założeniem (z użyciem Testu Stroopa i Testu Antysakkad), a prezentuje dane uzyskane w warunkach eksponowania bodźców emotywnych podprogowych. Dla wzbudzania emocji użyto słów odnoszących się do emocji automatycznych (jak wstręt) vs refleksyjnych (jak duma) - eksponowanych przez 32 ms. Po nich pojawiały się japońskie znaki - jako neutralne bodźce docelowe. Okazało się, że oceny neutralnych bodźców były istotnie bardziej negatywne po ekspozycji słów negatywnych niż po ekspozycji słów pozytywnych, ale tylko w przypadku, gdy eksponowane podprogowo słowa odnosiły się do emocji automatycznych. W przypadku słów odnoszących się do emocji refleksyjnych efekt taki nie wystąpił.

Słowa kluczowe: afekty pierwotne i wtórne, dyfuzyjność wartościowania, paradygmat afektywnego poprzedzania

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej