page top

Numer 3/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Coraz bliżej emocji. Słowo wstępne

Agata Błachnio, Aneta Przepiórka

Streszczenie
Artykuł stanowi wprowadzenie do numeru specjalnego poświęconego emocjom. Zaprezentowano pojęcie emocji, krótką historię badań nad emocjami i główne kierunki badań podejmowane przez psychologów w zakresie szeroko rozumianej psychologii emocji. Opisano także krótko artykuły zamieszczone w numerze, które pokazują aktualne trendy w badaniach nad emocjami.

Słowa kluczowe: emocje, psychologia emocji, afekt

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej