page top

Numer 2/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Co ludzie myślą o pracy zawodowej? 
Konstrukcja metody diagnozującej postawy wobec pracy.

Agnieszka CzerwStreszczenie
Artykuł przedstawia teoretyczne założenia dla pojęcia „postawa wobec pracy jako takiej” oraz ich empiryczną weryfikację. Efektem przedstawionych analiz jest nowa metoda diagnozująca postawy wobec pracy w sensie ogólnym, czyli w oderwaniu od aktualnie wykonywanej pracy. Badania konstrukcyjne zostały przeprowadzone na grupie 633 osób pracujących (18 – 55 lat) o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i różnych zawodach. Analiza czynnikowa wyodrębniła dwa wymiary postaw wobec pracy: hedoniczno-autoteliczny oraz normatywny. Dalsze analizy ujawniły związki postaw wobec pracy z takimi cechami demograficznymi jak płeć (kobiety uzyskały wyższe wyniki na obu skalach), wiek (negatywny związek z pierwszym czynnikiem) i wykształcenie (najniższe wyniki dla obu skal uzyskały osoby z wykształceniem zawodowym). Trafność metody sprawdzono przy pomocy Kwestionariusza Wartości i Motywów w Pracy (Bajcar, Borkowska, Czerw i Gąsiorowska, 2011) oraz pytania o deklarację podjęcia/utrzymania pracy nawet wtedy, gdyby nie było takiej ekonomicznej konieczności, a także poprzez badanie grupy bezrobotnych kobiet.

Słowa kluczowe: praca, postawa, metoda

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej