page top

Numer 2/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Gniew i empatia a poziom zagrożenia wykluczeniem społecznym 
u młodzieży


Agnieszka Wilczyńska, Magdalena MazurStreszczenie
Celem przeprowadzonych badań było wykazanie obecności różnic w zakresie poziomu empatii oraz poziomu i sposobu wyrażania gniewu pomiędzy młodzieżą w wysokim i niskim stopniu zagrożoną wykluczeniem społecznym. Porównane zostały m.in. średnie wyniki poziomu empatii i nasilenia oraz ukierunkowania gniewu. Wyniki badań pokazały, że młodzież silniej zagrożona wykluczeniem społecznym nie różni się pod względem średniego poziomu empatii od młodzieży słabiej zagrożonej wykluczeniem. Istotnie wyższe wyniki poziomu empatii zarejestrowano jedynie w obrębie podskal: Osobista Przykrość oraz Fantazja w kwestionariuszu do badania empatii autorstwa Marka H. Davisa. W badaniach wykazano, że młodzież silniej zagrożona wykluczeniem społecznym wykazuje wyższy poziom gniewu kierowanego na zewnątrz oraz niższy poziom gniewu kierowanego do wewnątrz niż młodzież słabiej zagrożona wykluczeniem.

Słowa kluczowe: zagrożenie wykluczeniem społecznym, gniew, empatia, młodzież

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej