page top

Numer 2/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Perswazyjne skutki wieloznaczności przekazu: 
polaryzacja czy depolaryzacja postaw?


Paweł Koniak, Wojciech CwalinaStreszczenie
Wieloznaczność wypowiedzi jest strategią stosowaną przez osoby wypowiadające się publicznie w celu zwiększenia liczby odbiorców, do których apeluje dany komunikat. Może ona jednak mieć również skutki perswazyjne. W artykule przedstawiono wyniki trzech eksperymentów. Wskazują one, iż wypowiedź wieloznaczna może w pewnych warunkach prowadzić do depolaryzacji postaw odbiorców. Dzieje się tak, kiedy początkowe postawy odbiorców są postawami „za” i kiedy autor danej wypowiedzi jest wiarygodny. W podobnych warunkach do depolaryzacji postaw prowadzi również przekaz niezgodny z postawą odbiorców. Inny jest jednak mechanizm oddziaływania tych przekazów. O ile przekaz niezgodny z postawą prowadzi do niezgadzania się z nim i próby odparcia zawartego w nim stanowiska, o tyle przekaz wieloznaczny takiej niezgody nie wywołuje.

Słowa kluczowe: wieloznaczność przekazu, polaryzacja/depolaryzacja postaw, nadawca, postawa za/przeciw

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej