page top

Numer 2/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Pozytywna tendencyjność w pamięci źródła informacji na własny temat


Agnieszka Niedźwieńska, Jacek Neckar

Streszczenie
Zniekształcenia pamięciowe pod wpływem ludzkich pragnień często przyjmują postać tendencyjnego przypominania sobie pozytywnych dla osoby zdarzeń i zachowań. Celem prezentowanej pracy było sprawdzenie, czy podobny efekt zachodzi również w przypominaniu sobie tego, skąd pochodzi dana informacja. ródło informacji jest równocześnie wskazówką wiarygodności tej informacji, zatem oczekiwaliśmy, że uczestnicy będą tendencyjnie przypominać sobie korzystne dla siebie informacje jako pochodzące ze źródła wiarygodnego, a niekorzystne jako pochodzące ze źródła niewiarygodnego. Uczestnicy (N=120) wypełniali dwa komputerowe narzędzia do pomiaru osobowości. Jedno zostało przedstawione jako wartościowy kwestionariusz, a drugie jako wstępna wersja testu projekcyjnego. Po każdym narzędziu uczestnicy otrzymali wymyśloną informację zwrotną składającą się z 26 pozycji (pozytywnych i negatywnych). Po 30 minutowej przerwie mieli przypomnieć sobie, z którego narzędzia pochodziła każda z tych informacji. Osoby bardzo szybko identyfikujące źródło informacji tendencyjnie przypominały sobie pozytywne informacje jako pochodzące ze źródła wiarygodnego. Wyniki wspierają założenie o automatycznym działaniu motywu podnoszenia własnej wartości.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej