page top

Numer 2/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Konsekwencje stosowania różnych narzędzi sprawowania władzy


Dorota Wiśniewska-JuszczakStreszczenie
Prezentowane badanie poświęcone jest pokazaniu konsekwencji stosowania różnych strategii wpływu (twardych vs miękkich) w relacji z osobami poddanymi władzy. Wyniki zrealizowanego w wirtualnych warunkach eksperymentu pokazują, że funkcjonowanie osób poddanych twardym (jednostronnym) strategiom władzy znacząco się obniża. Uzyskane wyniki wskazują, że osobom poddanym twardym strategiom zarządzania spadał odczuwany nastrój, zmniejszał się poziom zaangażowania na rzecz przełożonego oraz niechętnie angażowały się w działania na rzecz innych. Osobom, które podlegały stosowanym miękkim strategiom wpływu nie obniżał się poziom nastroju, a podnosiła się chęć działania na rzecz innych oraz szefa. Zmianom natomiast nie ulegał poziom zaufania osób badanych, niezależnie od tego czy osoby były poddane twardym czy miękkim strategiom wpływu. Prezentowane badanie dowodzi, że sprawowanie władzy w sposób uwzględniający potrzeby drugiej strony (podwładnych) może przyczyniać się do podnoszenia kapitału osobowego jednostek.

Słowa kluczowe: władza, twarde i miękkie strategie wpływu, kapitał społeczny

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej