page top

Number 1/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Korelaty dyspozycyjnych wizerunków krajów: 
analiza danych zagregowanych

Oleg Gorbaniuk


Streszczenie
Na podstawie agregacji danych zebranych od 279 osób w wieku 16-70 lat, które opisywały 40 krajów za pomocą listy przymiotników dyspozycyjnych (Gorbaniuk i Omiotek, 2011) ustalono, że na poziomie indywidualnym i kulturowym wymiary percepcji/dyferencjacji wizerunków krajów są identyczne: Agresywność, Kompetencja i Spontaniczność. Wyodrębniona struktura na poziomie kulturowym tłumaczy 87% wariancji wizerunków krajów oraz 92% wariancji zagregowanej postawy wobec kraju. Wizerunki krajów skorelowano z dostępnymi wskaźnikami makropsychologicznymi, makrospołecznymi, makrogospodarczymi oraz ogólnoświatowymi indeksami rozwoju. Wyniki analiz na poziomie kulturowym wskazują na względnie wysoką trafność percepcji krajów przez Polaków, która ma swoje uzasadnienie w obiektywnych makrowskaźnikach.

Słowa kluczowe: wizerunek kraju, „osobowość” kraju, analiza kulturowa, wymiary kulturowe, wskaźniki makrogospodarcze, ogólnoświatowe indeksy

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej