page top

Number 1/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Cechy temperamentu jako predyktory wypalenia zawodowego u 
nauczycieli wychowania fizycznego

Antoni Wontorczyk, Maria Brudnik


Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań na temat związków między cechami temperamentu rozumianymi zgodnie z modelem Pawłowa a syndromem wypalenia nauczycieli wychowania fizycznego. Badania przeprowadzono w roku szkolnym 2006/2007; liczebność próby: N=180 (kobiety: N=87; mężczyźni: N=93); narzędzia badawcze: Kwestionariusz MBI (Maslach Burnout Inventory), Kwestionariusz Temperamentu PTS (Pavlovian Temperament Survey). Zjawisko wypalania się nauczycielek, w porównaniu do nauczycieli wf, w większym stopniu regulowany jest poprzez uwarunkowane biologicznie cechy temperamentu. Nniska siła procesu pobudzenia (SPP) kobiet sprzyja narastaniu wyczerpania emocjonalnego (EE) i utracie znaczenia pracy zawodowej (NPA). Zbyt niski poziom ruchliwości procesów nerwowych nauczycieli może zainicjować proces wyczerpania emocjonalnego (EE), skłaniać do depersonalizacji (DP). Konfiguracja cech temperamentu nauczycielek wychowania fizycznego: wysoka wartość siły procesu pobudzenia, przy średnim poziomie procesu hamowania i ruchliwości procesów nerwowych, w kontekście wypalania się, może stanowić potencjalny temperamentalny czynnik ryzyka.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej