page top

Number 1/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Lepsi martwi niż żywi - spostrzeganie heroizmu uczestników 
wydarzeń historycznych 

Aleksandra Cisłak, Aleksandra Szymków


Streszczenie
W artykule zaprezentowano dwa badania dotyczące kwestii spostrzegania heroizmu uczestników ważnych wydarzeń historycznych. Przewidywano, że osoby podejmujące decyzję o aktywnym włączeniu się w działania na rzecz dobra wspólnego będą oceniane jako bardziej heroiczne niż osoby bierne. Przewidywano ponadto, że w przypadku osób biernych (gdy nie ma informacji o innych dowodach ich poświęcenia na rzecz dobra wspólnego) te, które już nie żyją także będą oceniane jako bardziej heroiczne niż osoby żyjące. Wyniki eksperymentów dotyczących spostrzegania uczestników Powstania Warszawskiego okazały się zgodne z tymi hipotezami. Wyniki te pokazały ponadto, iż wpływ faktu, że uczestnik wydarzeń historycznych już nie żyje jest specyficzny dla heroizmu i nie dotyczy innych ocen interpersonalnych. Dyskutowane są mechanizmy uzyskanych zależności.

Słowa kluczowe: heroizm, spostrzeganie społeczne, ocena uczestników wydarzeń historycznych

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej