page top

Number 1/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Pomiar wartości w zmodyfikowanym modelu Shaloma Schwartza

Jan Cieciuch


Streszczenie
W 2012 Schwartz ze współpracownikami zmodyfikowali kołowy model wartości. Modyfikacja oparta została na tezie, że wartości twarzą kontinuum, w związku z czym możliwe są również inne, bardziej lub mniej szczegółowe podziały owego kontinuum. Schwartz ze współpracownikami (2012) zaproponowali podział na 19 bardziej wąsko i precyzyjnie zdefiniowanych wartości, które ułożone są w kolejności przewidywanej teoretycznie, formując strukturę kołową. Artykuł prezentuję serię pięciu badań w grupie łącznie N=7747 Polaków w wieku od 11 do 84 lat. Zastosowano kolejne wersje modyfikowanego kwestionariusza PVQ (Portrait Value Questionnaire) do pomiaru 19 typów (PVQ-5x z 6-punktową skalą Likerta, PVQ-5x z 11-punktową skalą Likerta, PVQ-R oraz PVQ-R2). Ostateczna wersja PVQ-R2 charakteryzuje się: 1) satysfakcjonująca rzetelnością mierzoną wskaźnikiem alfa Cronbacha dla 18 wartości; 2) trafnością czynnikową - model dla wszystkich 19 zmiennych zyskał satysfakcjonujące wskaźniki dopasowania w konfirmacyjnej analizie czynnikowej oraz 3) trafnością teoretyczną - konfirmacyjne skalowanie wielowymiarowe potwierdziło zakładany teoretycznie kołowy układ 19 wartości, z wyjątkiem uniwersalizmu i życzliwości, które zamieniły się miejscami, podobnie jak w serii ostatnich badań, opisanych w literaturze (Schwartz i in., 2012).

Słowa kluczowe: wartości, koło wartości, PVQ

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej