page top

Number 1/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Podstawy kulturowe i dynamika nierozwiązywalnych konfliktów: 
Podejście socjo-psychologiczne 

Daniel Bar-Tal


Streszczenie
Nierozwiązywalne konflikty są definiowane jako długotrwałe, brutalne, postrzegane jako gra o sumie zerowe i jako nierozstrzygalne, są totalne i centralne, a stronom w nie wplątanym zależy na ich kontynuacji; są wymagające, stresujące, bolesne i powodujące straty ludzkie, jak i materialne. By zaadaptować się do tych warunków społeczeństwa wykształciły stosowną socjo-psychologiczną infrastrukturę, na którą składają się: pamięć zbiorowa, etos konfliktu oraz kolektywna orientacja emocjonalna. Ta infrastruktura spełnia ważne funkcje, zarówno na poziomie indywidualnym i kolektywnym, włączając istotną rolę formowania, pielęgnowania oraz wzmacniania tożsamości społecznej będącej odzwierciedleniem tego konfliktu. Jest zinstytucjonalizowana, rozpowszechniana i ostatecznie staje się podstawą do wykształcenia kultury konfliktu. Jej główne wątki przenikają do dyskursu publicznego, wytworów kultury, podręczników szkolnych oraz obrzędów społecznych. Ta wyłoniona kultura konfliktu staje się głównym czynnikiem podsycającym konflikt i główną przeszkodą dla jego pokojowego rozwiązania. Omawiana infrastruktura pełni rolę głównych barier socjo-psychologicznych. Te bariery są głównymi przeszkodami dla wszczęcia negocjacji i ich kontynuowania, osiągnięcia porozumienia, a następnie angażowania się w proces rekoncyliacji.

Słowa kluczowe: Nierozwiązywalny konflikt, kultura konfliktu, etos konfliktu, bariery dla zaprowadzenia pokoju

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej