page top

Numer 4/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Konstrukcja i Weryfikacja Empiryczna 
Kwestionariusza Zachowań Prospołecznych (PBQ) oraz Paraprojekcyjnego 
Kwestionariusza Tendencji Prospołecznych (PKTP) dla Młodzieży

Marcin Moroń

Streszczenie
Artykuł prezentuje procedurę przygotowania i weryfikacji empirycznej kwestionariusza zachowań prospołecznych (PBQ) oraz paraprojekcyjnego kwestionariusza tendencji prospołecznych (PKTP) dla adolescentów. W fazie przygotowania i reanalizy narzędzi wzięły udział 492 osoby. PBQ i PKTP badają powiązane ale odrębne elementy prospołecznych tendencji adolescentów. Kwestionariusz PBQ pozwala na pomiar częstotliwości podejmowania zachowań prospołecznych z grup: działania dobroczynne i charytatywne, działania wspierające oraz aktywne działania prospołeczne. Metoda paraprojekcyjna, wzorowana na metodzie Karyłowskiego (1978) oraz Szuster-Zbrojewicz (1988) dostarcza wskaźnika standardu osobistego w zakresie gotowości do podjęcia aktywności prospołecznej. Narzędzia uzyskały zadowalające wskaźniki rzetelności i okazały się być trafne (czynnikowo oraz kryterialnie). W przygotowanej procedurze quasi-eksperymentalnej sprawdzano również na ile efektywne jest prognozowanie realnego udzielenia pomocy w oparciu o wyniki uzyskane przez osoby badane w stworzonych narzędziach.

Słowa kluczowe: prospołeczność, adolescencja, wolontariat

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej