page top

Numer 4/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi 
a jakość życia pracujących rodziców

Bogusława Lachowska

Streszczenie
W badaniach analizowano związek Konfliktu i Facylitacji między rolami rodzinnymi i zawodowymi z jakością życia pracujących rodziców. W analizach uwzględniono jakość życia w obszarze pracy i rodziny: satysfakcję z pracy i małżeńską oraz dystres w pracy i małżeński, a także ogólną jakość życia: satysfakcję z życia i ogólny dystres. Badaniami objęto 151 kobiet i 151 mężczyzn z rodzin dwuzawodowych. Stwierdzono, że Konflikt wiąże się z negatywnymi efektami zarówno w obszarze związanym z rolą utrudniającą pełnienie roli w innym obszarze, jak i w obszarze poddanym takim utrudniającym oddziaływaniom, oraz w odniesieniu do ogólnej jakości życia. Facylitacja natomiast wiąże się z pozytywnymi efektami jedynie w obszarze związanym z rolą facylitującą pełnienie roli w innym obszarze oraz z ogólną jakością życia. Wyniki zinterpretowano w świetle teorii zachowania zasobów, teorii atrybucji źródła zmian w pełnieniu roli, teorii wymiany społecznej oraz norm wzajemności.

Słowa kluczowe: Konflikt Praca-Rodzina, Konflikt Rodzina-Praca, Facylitacja Praca-Rodzina, Facylitacja Rodzina-Praca, satysfakcja z pracy, satysfakcja małżeńska, satysfakcja z życia, dystres w pracy, dystres małżeński, dystres globalny

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej