page top

Numer 4/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Uroda przeciw śmierci: doświadczenie wyrazistości śmierci 
a koncentracja na własnym wyglądzie

Wiesław Łukaszewski, Julia Boguszewska


Streszczenie
W artykule opisano badania na temat związku między lękiem przed śmiercią i koncentracją na własnym wyglądzie. W części badań (badanie 2, 3) okazało się, że osoby, które doświadczyły wyrazistości śmierci korzystniej oceniają swój wygląd niż osoby z grupy kontrolnej. Efekt taki – wbrew oczekiwaniom – nie wystąpił w badaniu 4. Stwierdzono ponadto, że osoby, które doświadczyły wyrazistości śmierci są bardziej zainteresowane czasopismami poświęconymi urodzie (badanie 3) oraz deklarują większą gotowość do zmian we własnym wyglądzie (badanie 4) niż osoby z grupy kontrolnej. W badaniu 1 stwierdzono, że u osób, które doświadczyły wyrazistości śmierci nie pojawia się tendencja do unikania autokonfrontacji, typowa dla warunków neutralnych. Wreszcie w badaniu 5 sprawdzano, czy wskaźniki lęku przed śmiercią będą wyższe u osób, które dokonują porównań z innymi. Okazało się, że efekt ten występuje tylko u tych, którzy intencjonalnie porównywali się w górę, a nie występuje u tych, którzy porównywali się automatycznie oraz tych, którzy porównywali się intencjonalnie w dół. Wyniki opisanych badań pokazują ograniczenia eksplanacyjnej mocy teorii opanowywania trwogi.

Słowa kluczowe: wyrazistość śmierci, samoocena, ocena własnego wyglądu koncentracja na Ja

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej