page top

Numer 4/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Różnice międzypłciowe w reakcjach na jawną i ukrytą radę

Aleksandra Gronostaj


Streszczenie
Eksperyment przeprowadzony na grupie studentek i studentów uczelni krakowskich miał na celu zbadanie różnic międzypłciowych w reakcji na dwa rodzaje komunikatu – radę kierowaną bezpośrednio i pośrednio do osoby, która znajdowała się w sytuacji stresu związanego z przygotowywaniem wypowiedzi. Założono, że ze względu na treść stereotypów związanych z płcią, zarysują się różnice między kobietami i mężczyznami w tym jak postrzegają radę, co w związku z nią czują i myślą, oraz jak odbierają osobę, która jej udziela. Sprawdzano również, czy pośredniość i bezpośredniość komunikatu, zgodnie z teorią uprzejmości Brown i Levinsona, będzie zmieniała jego działanie. Uzyskane wyniki ujawniły, że mężczyźni ogólnie wydawali się lepiej od kobiet znosić negatywne efekty tak jawnej jak i ukrytej rady. Na przykład, w przeciwieństwie do badanych studentek, nie dokonywali niekorzystnych porównań z osobą, która jej udzielała, jak również nie tracili przekonania, że zadanie w związku z którym im pomagano wykonają dobrze. Okazało się również, że kobiety i mężczyźni reagują na rady różnie w zależności od płci osoby, która ich udziela. Mężczyźni reagowali złością na studentów, ale nie na studentki udzielające rady wprost, natomiast kobiety złościły się najbardziej w sytuacjach, gdy student dawał im radę ukrytą, a studentka nie odzywała się wcale. Uzyskane wyniki omawiane są w świetle doniesień badawczych o zachowaniu kobiet i mężczyzn w sytuacjach wyzwań, reakcji na informacje zwrotne, oraz w kontekście ról płciowych.

Słowa kluczowe: różnice międzypłciowe, udzielanie rad, uprzejmość

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej