page top

Numer 4/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Aktywizacja stereotypu osoby niemoralnej nasila motyw czystości

Michał Parzuchowski, Konrad Bocian, Wiesław Baryła


Streszczenie
Czystość fizyczna jest blisko powiązana z szeregiem ocen moralnych. Zachowania łamiące normy moralne są spostrzegane jako zachowania nieczyste i wzbudzają motyw fizycznego oczyszczenia. Na tej podstawie sugerujemy, że motyw czystości może być wywołany poprzez samo myślenie o osobach zachowujących się niemoralnie, co w konsekwencji powinno prowadzić do a) zwiększonej preferencji produktów związanych z czystością oraz b) zachowania pozwalającego chronić czystość fizyczną. W dwóch eksperymentach aktywizowaliśmy stereotyp osoby niemoralnej (pedofila) lub stereotyp osoby moralnej (altruisty, zakonnika lub sekretarki). Prymowanie stereotypu pedofila zwiększało chęć posiadania produktów związanych z czystością (badanie 1) oraz częstość udawania się do toalety (badanie 2). Uzyskane wyniki sugerują, że motyw fizycznego oczyszczenia może być aktywizowany za pomocą myślenia o osobach łamiących normy moralne.

Słowa kluczowe: czystość, moralność, wstręt, aktywizacja stereotypu

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej