page top

Number 3/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Trzy podejścia do wyjaśnianiu natury procesu socjalizacji konsumenckiej

Anna Kołodziejczyk

Streszczenie
Tematem artykułu jest proces socjalizacji konsumenckiej, związany ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w rzeczywistości ekonomicznej. W artykule zaprezentowano trzy główne podejścia i reprezentatywne dla nich teorie wyjaśniające proces socjalizacji konsumenckiej: poznawcze, społeczne i kulturowe. Analiza dotyczy specyfiki każdego ujęcia, rodzaju proponowanych wyjaśnień, wskazywanych uwarunkowań procesu socjalizacji oraz mocnych i słabych stron koncepcji teoretycznych proponowanych w każdym z nich.

Słowa kluczowe: Socjalizacja konsumencka, poznanie społeczne, społeczne uczenie, zachowania konsumenckie

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej