page top

Number 3/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Wpływ naśladowania ekspresji mimicznej oraz 
dostępności perspektywy innej osoby na ograniczenie zjawiska infrahumanizacji

Anna Szuster, Agnieszka Wojnarowska, Miriam Wieteska 

Streszczenie
W artykule podjęto problematykę znaczenia mimikry i dyspozycyjnej dostępności perspektywy innego w ograniczaniu zjawiska infrahumanizacji. Przewidywano, że sytuacja naśladowania osoby prezentowanej w materiale filmowym zmniejszy nasilenie infrahumanizacji, czyli postrzegania obcych jako mniej zdolnych do odczuwania emocji czysto ludzkich niż członkowie grupy własnej. Spodziewano się również, że różnice w nasileniu infrahumanizacji pomiędzy warunkami naśladowania versus powstrzymania się od naśladowania będą większe u osób o niskiej dostępności perspektywy innego. W badaniu wzięło udział 80 studentek. Badanie miało charakter eksperymentalny i indywidualny. Wykorzystywało metody kwestionariuszowe, a także specjalnie przygotowany film, ukazujący osobę, której mimikę miały naśladować uczestniczki badania. Wyniki badania potwierdziły przewidywania. Naśladowanie ekspresji mimicznej ograniczało nasilenie infrahumanizacji w porównaniu z warunkami powstrzymania się od naśladowania. Potwierdzono również znaczenie interakcji warunków badania i dostępności w ograniczaniu nasilenia infrahumanizacji. Na wpływ mimikry, podatne okazały się jedynie osoby o niskiej dostępności.

Słowa kluczowe: dostępność perspektywy innego, infrahumanizacja, mimikra

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej