page top

Number 3/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Intuicje moralne młodych polskich liberałów i konserwatystów

Anna Macko

Streszczenie
Jednym z podstawowych podziałów na scenie politycznej jest podział na liberałów i konserwatystów. Jak pokazują badania J. Haidta i Grahama (2007), Grahama, Haidta i Noska (2009), liberałowie i konserwatyści różnią się pod względem obszarów zagadnień uznawanych za moralne. Sfera moralności liberałów skupia się na zagadnieniach dotyczących ochrony praw jednostki, natomiast u konserwatystów obejmuje ona głównie (ale nie wyłącznie) zagadnienia związane z łączeniem ludzi w grupy i instytucje. Wyniki takie uzyskiwane są jednak w krajach o długich tradycjach demokratycznych i interesujące jest, czy w Polsce wyniki liberałów i konserwatystów byłyby podobne. Przeprowadzone badanie miało odpowiedzieć na kilka pytań. 1. Czy członkowie różnych młodzieżówek partyjnych – młodzi polscy liberałowie i konserwatyści - rzeczywiście różnią się w wymiarze liberalizm-konserwatyzm? 2. W jakim stopniu sfery moralności osób określających się w Polsce jako liberałowie lub konserwatyści są podobne do moralności liberałów i konserwatystów z krajów o dłuższym doświadczeniu demokracji? 3. Na ile osoby o różnej orientacji politycznej są w stanie odtworzyć rozumowanie moralne swoich ideologicznych przeciwników? Uzyskane wyniki pokazały, że istnieją różnice między członkami różnych młodzieżówek partyjnych w wymiarze liberalizm-konserwatyzm, a także znaczne podobieństwo sfer moralności liberałów i konserwatystów polskich oraz ich odpowiedników z krajów o długim doświadczeniu demokracji. Wyniki pokazały także, że istnieje różnica między liberałami i konserwatystami w trafności odtwarzania rozumowania moralnego ideologicznych przeciwników.

Słowa kluczowe: moralność, orientacje polityczne, teoria podstaw moralnych

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej