page top

Number 3/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Historia zwykłego oszustwa. 
Nieuczciwość akademicka widziana oczami studentów psychologii 

Przemysław Zdybek, Radosław Walczak, Marta Zdybek

Streszczenie
Komentarz do artykułu Klebaniuka Profesor Stapel na doping. O upiększaniu psychologii społecznej opisuje poszukiwania podłoża oszustwa naukowego w psychologii. Za pomocą sondażu przeprowadzonego wśród polskich studentów psychologii autorzy ukazują dysonans pomiędzy deklarowanymi wartościami, a nieuczciwymi zachowaniami. Ponad połowa badanych przyznaje się bowiem do bycia świadkiem jakiegoś rodzaju nieuczciwości w badaniach psychologicznych. Artykuł przedstawia i omawia niektóre historyczne i kulturowe przyczyny oszustwa w nauce.

Słowa kluczowe: oszustwo, Stapel, plagiat, nieuczciwość studentów, ankieta, fałszowanie danych, HARKing

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej