page top

Number 3/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Kryzys psychologii, psychologia kryzysu

Mateusz Olechowski


Streszczenie
W poniższym komentarzu odnoszę się do wybranych części diagnozy i zaleceń zawartych w tekście Jarosława Klebaniuka „Profesor Stapel na dopingu. O upiększaniu psychologii społecznej”. Rozwijam wątki zasługujące według mnie na dokładniejszą analizę („podejrzane praktyki badawcze”, „stopnie swobody badacza”) oraz przedstawiam elementy diagnozy i zalecenia nieobecne w tekście oryginalnym (moc statystyczna, krytyczne myślenie statystyczne, sposób pisania artykułów, krótkie doniesienia z badań), które wydają się niezbędne dla zrozumienia obecnej kondycji psychologii akademickiej i jej uzdrowienia. Wzywam do aktywnego stawienia czoła trudnemu wyzwaniu, jakim jest obecny kryzys psychologii (społecznej) i podjęcie zdecydowanych kroków w celu jego zażegnania.

Słowa kluczowe: kryzys psychologii, stopnie swobody badacza, podejrzane praktyki badawcze, moc statystyczna, krytyczne myślenie statystyczne, krótkie doniesienia z badań

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej