page top

Number 3/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Inflacja idei we współczesnej nauce

Marek DrogoszStreszczenie
Artykuł omawia zjawiska występujące w światowej i polskiej nauce, które – prócz osobistych predyspozycji – mogły skłonić Diederika A. Stapela (i mogą skłaniać innych naukowców) do dokonywania oszustw: 1) powszechność oszustw i przyzwolenie na nie w części środowiska naukowego; 2) postrzeganie psychologii jako dziedziny nieścisłej, w której manipulacja danymi i swobodne interpretacje są dopuszczalne; 3) ogromny wzrost liczby publikowanych badań w erze elektronicznej, co prowadzi do niemożności zapoznania się z całościowym dorobkiem dowolnej dziedziny oraz utrudnia ocenę jakości badań; 4) zła kondycja i historyczne obciążenia nauki polskiej.

Słowa kluczowe: oszustwo w nauce, manipulacje

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej