page top

Numer 2/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Studenci jako obywatele: kapitał ludzki i społeczny 
śródłami akceptacji porządku politycznego i ekonomicznego 
oraz aktywności społecznej

Krystyna Skarżyńska, Kamil Henne

Streszczenie
Przez aktywność obywatelską w demokratycznym społeczeństwie rozumiemy uczestnictwo w dobrowolnych stowarzyszeniach i organizacjach, indywidualną aktywność pomocową oraz działalność stricte polityczną. Przedstawiamy wyniki badań kwestionariuszowych (prowadzonych on-line) wśród studentów różnych uczelni w Polsce (N=197). Przeprowadzone analizy (regresji oraz modele liniowo-strukturalne) wykazały, że takie składowe kapitału ludzkiego, jak otwartość na doświadczenia i ugodowość (jako cechy osobowości) oraz pozytywny schemat świata społecznego (odrzucenie społecznego darwinizmu) i akceptacja aktualnego ładu politycznego i ekonomicznego – sprzyjają wyższej aktywności obywatelskiej. Kapitał społeczny jednostki (jej relacje z innymi ludśmi) bezpośrednio nie wpływa na poziom aktywności obywatelskiej, jest natomiast istotnym predyktorem stosunku do demokracji i kapitalizmu w Polsce.

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, kapitał społeczny, aktywność obywatelska, system polityczny i gospodarczy, badania online

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej