page top

Numer 2/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Podmiot w psychologii: odpowiedzi na artykuły komentujące

Joanna Trzópek

Streszczenie
Artykuł niniejszy zawiera odpowiedzi na komentarze dotyczące mojego wcześniejszego tekstu "Czy w psychologii społecznej jest miejsce na kategorie podmiotowości?". W artykule krótko odnoszę się do kwestii kompatybilizmu/inkomopatybilizmu w psychologii, traktując te stanowiska jako rodzaj (uprawnionego) filozoficznego założenia. Założenia jednak wpływają na treść teorii naukowych, trudno zresztą by było inaczej. W tym sensie kwestia tradycyjnie rozumianego podmiotu wydaje mi się być trudna do pogodzenia z tezami kompatybilistycznymi. W dalszej części artykułu odnoszę się do pewnej charakterystyki (cechy, atrybutu?) podmiotowości, której w swoim poprzednim artykule nie uwzględniłam: chodzi o podmiotowość jako bycie w zgodzie z samym sobą, na co zwracają uwagę oba teksty komentujące. Tak określona podmiotowość mieści się w modusie samoregulacji przeciwstawianej przez oboje autorów represyjnej samokontroli. Zgadzam się, że może to stanowić interesujące przeformułowanie problemu podmiotowości. Uważam zarazem, że redefinicja taka – jeśli będzie mieć miejsce na gruncie psychologii - może być istotna także dla potocznego rozumienia podmiotu.

Słowa kluczowe: podmiot, podmiotowość, kompatybilizm/inkompatybilizm, samoregulacja, samokontrola

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej